วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

วันเวลาช่างผ่านไปไว

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง 
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี 
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา"

(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนน้องคำฉันท์) 

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะตายอย่างมีคุณภาพได้ 

วันนี้เราทำอะไรให้คนที่เรารัก คนที่รักเรา และโลกนี้อย่างเต็มที่แล้วหรือยัง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น